შევსების კრემი

სთოქი

3 კილოგრამი * 3 ერთეული

მოთხოვნა

 

ფორმა